BarbaraFeist

Research page of Dr. Barbara Feist
Curriculum vitae

Main scientific interests

Research topics

Selected scientific and teaching activities

List of published articles

 1. R. Sitko, B. Gliwinska, B. Zawisza, B. Feist, Ultrasound-assisted solid-phase extraction using multiwalled carbon nanotubes for determination of cadmium by flame atomic absorption spectrometry, Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 28 (2013) 405-410
  IF = 3.220
 2. K. Pytlakowska, B. Feist, Spectrophotometric determination of molybdenum in the presence of tungsten by using of gallein and benzyldodecyldimethylammonium bromide, Journal of Analytical Chemistry, 68 (2013) 39-44
  IF = 0.747
 3. M. Zaciera, J. Kurek, L. Dzwonek, B. Feist, A. J?drzejczak, Seasonal variability of PAHs and nitro-PAHs concentrations in total suspended particulate matter in ambient air of cities of silesian voivodeship, Environment Protection Engineering, 38 (2012) 45-50
  IF = 0.520
 4. B. Feist, B. Mikula, K. Pytlakowska, B. Puzio, R. Sitko, Preconcentration via ion associated complexes combined with inductively coupled plasma optical emission spectrometry for determination of heavy metals, Talanta 88 (2012) 391-395
  IF = 3.722
 5. B. Zawisza, K. Pytlakowska, B. Feist, M. Polowniak, A. Kita, R. Sitko, Determination of rare earth elements by spectroscopic techniques: A review, Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 26 (2011) 2373-2390
  IF = 4.372
 6. R. Sitko, K. Kocot, B. Zawisza, B. Feist, K. Pytlakowska, Liquid-phase microextraction as an attractive tool for multielement trace analysis in combination with X-ray fluorescence spectrometry: an example of simultaneous determination of Fe, Co, Zn, Ga, Se and Pb in water samples, Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 26 (2011) 1979-1985
  IF = 4.372
 7. K. Pytlakowska, B. Feist, The use of Chromazurol S in the presence of a mixture of cationic and non-ionic surfactants for the spectrophotometric determination of iron in cereals, Journal of Analytical Chemistry, 66 (2011) 139-144
  IF=0.604
 8. M. Zaciera, J. Kurek, L. Dzwonek, B. Feist, A. Jedzrzejczak, Sezonowa zmiennosc stezen wielopierscieniowych weglowodorow aromatycznych i ich nitrowych pochodnych w pyle zawieszonym w powietrzu atmosferycznym w miastach wojewodztwa slaskiego, Wspolczesne osiagniecia w ochronie powietrza atmosferycznego, Wydzial Inzynierii Srodowiska Politechniki Wroclawskiej, 893 (2010) 401-405
 9. B. Mikula, B. Puzio, B. Feist, Application of 1,10-phenanthroline for preconcentration of selected heavy metals on silica gel, Microchimica Acta, 166 (2009) 337-341
  IF=2.648
 10. B. Puzio, B. Mikula, B. Feist, Preconcentration of Cd(II), Pb(II), Ni(II) and Cu(II) by solid chase extraction method using 1,10-phenanthroline, Journal of Analytical Chemistry, 64(8) (2009) 786-790
  IF=0.604
 11. B. Puzio, B. Feist, B. Mikula, Oznaczanie Cd, Co i Cu technika ICP-OES w owocach po zageszczeniu metoda SPE, LAB, 6 (2008) 9-11.
 12. B. Feist, B. Mikula, K. Pytlakowska, B. Puzio, F. Buhl, Determination of heavy metals by ICP-OES and F-AAS after preconcentration with 2,2'-bipyridyl and erythrosine, Journal of Hazardous Materials, 152 (2008) 1122-1129
  IF=2.975
 13. B. Puzio, B. Mikula, B. Feist, 1,10-Phenanthroline as a complexing agent for determination of Cd(II) and Cu(II) by ICP-OES after preconcentration using CN group, Microchimica Acta, 160 (2008) 197-201
  IF=1.910
 14. B. Puzio, B. Feist, G. Ploszaj, Application of a precipitation method for initial separation of the matrix before Cd and Co concentration using SPE method in plant material, Aktualne problemy chemii analitycznej, II seminarium naukowe, red. J. Sliwiok, Gornoslaskie Towarzystwo Przyjaciol Nauk, Katowice, 98-100 (2008)
 15. B. Feist, B. Puzio, I. Marek, Application of Sr(OH)2 for preconcentration of microelements, Aktualne problemy chemii analitycznej, II seminarium naukowe, red. J. Sliwiok, Gornoslaskie Towarzystwo Przyjaciol Nauk, Katowice, 101-103 (2008)
 16. K. Pytlakowska, W. Winkler, B. Feist, Application of gallein in the presence of benzyldimethyldodecylammonium bromide for spectrophotometric determination of molybdenum in steel, Chem. Anal. (Warsaw), 52 (2007) 801-810
  IF=0.56
 17. K. Pytlakowska, B. Feist, W. Winkler, Alternative spectrophotometric method for determination of molybdenum in soil and soil extracts, Chem. Anal. (Warsaw), 52(5), (2007) 847-856
  IF=0.56
 18. B. Puzio, B. Feist, B. Mikula, Preconcentration of Cd(II), Co(II) and Cu(II) by SPE metod using octyl group columns, Annals of the Polish Chemical Society, (2007) 463
 19. B. Mikula, B. Feist, B. Puzio, Application of La-2,2`- bipirydyl-bengal rose forpreconcentration and determination of microelements in water, Annals of the Polish Chemical Society, (2007) 366
 20. F. Buhl, B. Feist, B. Mikula, Preconcentration enrichment of a sample using non-chelating acidic xanthene dyes, Annals of the Polish Chemical Society, 338 (2004)
 21. F. Buhl, B. Feist, B. Mikula, Application of iodeosin in trace analysis, Annals of the Polish Chemical Society, 338 (2004)
 22. B. Mikula, B. Feist, Application of oxine in method of microelements enhancement and their determination by means of the ICP-AES method, Annals of the Polish Chemical Society, 338 (2004)

Articles submitted, accepted or in press

 1. K. Pytlakowska, B. Feist, Spectrophotometric determination of trace amounts of molybdenum in the presence of tungsten by using of gallein and benzyldodecyldimethylammonium bromide, Journal of Analytical Chemistry, (accepted)
 2. B. Feist, B. Mikula, Preconcentration of heavy metals on activated carbon and their determination in fruits by inductively coupled plasma optical emission spectrometry, Food Chemistry (submitted)
 3. B. Feist, B. Mikula, Preconcentration of some metal ions with lanthanum-8-hydroxyquinoline co-precipitation system, Food Chemistry (submitted)

Given courses

 1. IX Workshop: Cosmetology vs. Analytics, 25 March 2008, Poznan University of Technology, Poznan, Poland
 2. Workshop: Water, Waste and Soil trace analysis, 3 April 2002, Poznan University of Technology, Poznan, Poland
 3. Kurs Praktycznej Szkoly Absorpcji Atomowej, December 2000, Panstwowy Instytut Geologiczny, Warsaw, Poland

List of oral presentations

 1. B. Zawisza, K. Kocot, B. Feist, R. Sitko, Determination of trace elements in water by X-ray fluorescence spectrometry, XXXIII Konferencja Analityki Hutniczej, Zakopane 11-14.04.2011
 2. B. Feist, F. Buhl, B. Mikula, Wzbogacanie skladnikow probki z zastosowaniem jonowych asocjatow z udzialem amin heterocyklicznych, The 7th Polish Conference on Analytical Chemistry, 3-7 July 2005, Torun, Poland
 3. B.Feist, F. Buhl, Zastosowanie jonowych asocjatow z udzialem amin heterocyklicznych i ksantenowych barwnikow kwasowych do grupowego zatezania wybranych metali ciezkich, III Polsko - Slowacko - Czeska konferencja analityki hutniczej, 11-15 April 2005, Ustron - Zawodzie, Poland
 4. B. Feist, F. Buhl, Zastosowanie polaczen M - czynnik chelatujacy - barwnik kwasowy do grupowego wydzielania i zageszczania metali ciezkich, Spring Conversatorium, Institute of Chemistry, The University of Silesia, May 2002, Katowice, Poland

List of posters

 1. K. Kocot, B. Zawisza, B. Feist, R. Sitko, Determination of heavy metal ions by EDXRF spectrometry using dried-spot technique and dispersive liquid-liquid microextraction with APDC and DDTC as chelating agents, European Conference on X-Ray Spectrometry, Vienna, Austria, IAEA Conference Center, 18-22.06.2012
 2. B. Gliwinska, K. Kocot, B. Feist, R. Sitko, Zageszczanie jonow miedzi i kadmu z wykorzystaniem wielosciennych nanorurek weglowych technika absorpcyjnej spektrometrii atomowej, VI Seminarium Naukowe: Aktualne Problemy w Chemii Analitycznej, Katowice 18.05.2012
 3. R. Skorek, B. Zawisza, B. Feist, K. Kocot, R. Sitko, Zastosowanie nanorurek weglowych w technice rentgenowskiej spektrometrii fluorescencyjnej do oznaczania pierwiastkow sladowych, XX Poznanskie Konwersatorium Analityczne - Nowoczesne Metody Przygotowania Probek i Oznaczania Sladowych Ilosci Pierwiastkow, Poznan 28-29.04.2011
 4. A. Tomala, B. Zawisza, B. Feist, K. Kocot, R. Sitko, Oznaczanie pierwiastkow sladowych w probkach cieklych technika rentgenowskiej spektrometrii fluorescencyjnej z dyspersja energii, XX Poznanskie Konwersatorium Analityczne - Nowoczesne Metody Przygotowania Probek i Oznaczania Sladowych Ilosci Pierwiastkow, Poznan 28-29.04.2011
 5. B. Feist, A. Rzepka, B. Zawisza, Oznaczanie wybranych metali technika EDXRF oraz ICP-OES po adsorpcji na weglu aktywnym, XX Poznanskie Konwersatorium Analityczne - Nowoczesne Metody Przygotowania Probek i Oznaczania Sladowych Ilosci Pierwiastkow, Poznan 28-29.04.2011
 6. B. Mikula, B. Feist, Posrednie oznaczanie kwasu L-askorbinowego technika FAAS, XX Poznanskie Konwersatorium Analityczne - Nowoczesne Metody Przygotowania Probek i Oznaczania Sladowych Ilosci Pierwiastkow, Poznan 28-29.04.2011
 7. B. Puzio, B. Feist, F. Buhl, Oznaczanie metali ciezkich w roslinach I glebach pochodzacych z terenow uprzemyslowionych i rolniczych, The 8th Polish Conference on Analytical Chemistry - Analytics for Community of 21st Century, July 2010, Cracow, Poland
 8. M. Korzonek, B. Feist, Wlasciwosci sorpcyjne wegla aktywnego, IV Conference on "Actual problems in analytical chemistry", Institute of Chemistry, May 2010, Katowice, Poland
 9. A. Wyszynska, B. Feist, Oznaczanie cynku, miedzi, niklu i kadmu w herbatach technika F-AAS, IV Conference on "Actual problems in analytical chemistry", Institute of Chemistry, May 2010, Katowice, Poland
 10. B. Feist, B. Abrantowicz, Effect of foreign ions on the preconcentration heavy metals with application heterocyclic bases and acidic dye, III Conference on "Actual problems in analytical chemistry", Institute of Chemistry, May 2009, Katowice, Poland
 11. J. Poledniok, B. Feist, Spektrofotometryczne oznaczanie galu w glebach poludniowej Polski, LI PTChem i SITPChem Meeting, 7-11 September 2008, Opole, Poland
 12. M. Polowniak, A. Kita, R. Skorek, B. Feist, Oznaczanie wybranych metali w wodzie i osadach dennych, LI PTChem i SITPChem Meeting, 7-11 September 2008, Opole, Poland
 13. B. Puzio, B. Feist, B. Mikula, Oznaczanie Cd, Co i Cu technika ICP-OES w owocach po zageszczeniu metoda SPE, LI PTChem i SITPChem Meeting, 7-11 September 2008, Opole, Poland
 14. B. Feist, B. Puzio, B. Mikula, Zastosowanie wegla aktywnego do zageszczania metali ciezkich w probkach srodowiskowych, LI PTChem i SITPChem Meeting, 7-11 September 2008, Opole, Poland
 15. B. Puzio, B. Feist, G. Ploszaj, Zastosowanie metody straceniowej do wstepnego wydzielania matrycy przed zgeszczeniem Cd i Co metoda SPE w materiale roslinnym, II Conference on "Actual problems in analytical chemistry", Institute of Chemistry, May 2008, Katowice, Poland
 16. B. Feist, B. Puzio, I. Marek, Zastosowanie oksynianu strontu do zageszczania wybranych metali ciezkich, II Conference on "Actual problems in analytical chemistry", Institute of Chemistry, May 2008, Katowice, Poland
 17. B. Puzio, B. Feist, A. Gil, Oznaczanie wybranych metali technika ICP-OES w materiale srodowiskowym, Spring Conversatorium organized by Commission of Analytical Reagents and Reactions of KChA and PAN, and Department of Analytical Chemistry, Institute of Chemistry, The University of Silesia, (24 May 2007) Katowice, Poland
 18. B. Feist, B. Puzio, D. Dragan, Zastosowanie wegla aktywnego do oznaczania metali ciezkich w probkach srodowiskowych, Spring Conversatorium organized by Commission of Analytical Reagents and Reactions of KChA and PAN, and Department of Analytical Chemistry, Institute of Chemistry, The University of Silesia, (24 May 2007) Katowice, Poland
 19. B. Puzio, B. Feist, B. Mikula, Zageszczanie Cd, Co i Cu metoda SPE z zastosowaniem kolumn z grupa ortylowa, XLIX PTChem i SITPChem Meeting, 18-22 September 2006, Gdansk, Poland
 20. B. Mikula, B. Feist, B. Puzio, Zastosowanie ukladu 2,2'-bipirydyl-roz bengalski do zatezania i oznaczania mikroskladnikow w wodzie, XLIX PTChem i SITPChem Meeting, 18-22 September 2006, Gdansk, Poland
 21. F. Buhl, B. Feist, B. Mikula, Oznaczanie zawartosci metali ciezkich w lisciach kapusty po wzbogaceniu skladnikow probki metoda straceniowa, The 7th Polish Conference on Analytical Chemistry Analytics in the History of Civilization, 3-7 July 2005, Torun, Poland
 22. B. Mikula, B. Feist, T. Luczak, Zastosowanie jonowych asocjatow do zatezania i oznaczania wybranych metali ciezkich w materiale roslinnym, Spring Conversatorium organized by Commission of Analytical Reagents and Reactions of KChA and PAN, and Department of Analytical Chemistry, Institute of Chemistry, The University of Silesia, May 2005, Katowice, Poland
 23. B. Mikula, B. Feist, Zastosowanie oksyny w metodach wzbogacania mikroelementow i ich oznaczania technika ICP-AES, XLVII PTChem i SITPChem Meeting, 12-17 September 2004, Wroclaw, Poland
 24. F. Buhl, B. Feist, B. Mikula, Zastosowanie jodeozyny w analizie sladowej, XLVII PTChem i SITPChem Meeting 12-17 September 2004, Wroclaw, Poland
 25. F. Buhl, B. Feist, B. Mikula, Wzbogacanie skladnikow probki z zastosowaniem niechelatujacych ksantenowych barwnikow kwasowych, XLVII PTChem i SITPChem Meeting 12-17 September 2004, Wroclaw, Poland
 26. F. Buhl, B. Feist, B. Mikula, Walidacja metod zageszczania wybranych metali ciezkich z zastosowaniem ukladu La - zasada heterocykliczna - barwnik ksantenowy, XIII Analytical Seminar in Poznan - Modern Methods of Sample Preparation and Determination of Trace Element, 6-7 May 2004, Poznan, Poland
 27. F. Buhl, B. Feist, B. Mikula, Wplyw matrycy nieorganicznej na zageszczanie wybranych metali ciezkich z zastosowaniem 1,10-fenantroliny i erytrozyny, XII Analytical Seminar in Poznan - Modern Methods of Sample Preparation and Determination of Trace Element, April 2003, Poznan, Poland
 28. B. Mikula, B. Feist, J. Siewior, F. Buhl, Zastosowanie erytrozyny i amin heterocyklicznych do wydzielania i zageszczania wybranych metali ciezkich, Spring Conversatorium organized by Commission of Analytical Reagents and Reactions of KChA and PAN, and Department of Analytical Chemistry, Institute of Chemistry, The University of Silesia, May 2002, Katowice, Poland
 29. B. Mikula, B. Feist, F. Buhl, Zastosowanie ksantenowych barwnikow do wydzielania i zageszczania metali ciezkich, XI Analytical Seminar in Poznan - Modern Methods of Sample Preparation and Determination of Trace Element, 4-5 April 2002, Poznan, Poland
 30. B. Mikula, B. Feist, F. Buhl, Wykorzystanie jonowych asocjatow typu M - zasada organiczna - barwnik ksantenowy do grupowego zageszczania wybranych metali ciezkich, XLIV PTChem i SITPChem Meeting 9-13 September 2001, Katowice, Poland
 31. B.Mikula, B.Feist, Optymalizacja metod roztwarzania wegla aktywnego i zastosowanie w analizie sladow metali technika ICP-AES, The 6th Polish Conference on Analytical Chemistry - Analytical Chemistry on the Verge of the Third Millennium, 9-14 July 2000, Gliwice, Poland
 32. B.Mikula, B.Feist, F.Buhl, Oznaczanie wybranych metali ciezkich w ziemniakach metoda ICP-AES, VIII Analytical Seminar in Poznan - Modern Methods of Sample Preparation and Determination of Trace Element, April 1999, Poznan, Poland
 33. B. Mikula, B. Feist, F. Buhl, Zastosowanie La(Ox)3 do zageszczania wybranych metali ciezkich, Autumn Conversatorium organized by Commission of Analytical Reagents and Reactions of KChA and PAN and Department of Analytical Chemistry, Institute of Chemistry, The University of Silesia, 1999, Katowice, Poland
Valid CSS! Valid HTML 4.01!