BarbaraFeist

Research page of Dr. Barbara Feist
Curriculum vitae

Courses

Honors and awards

Main scientific interests

Research topics

Selected scientific and teaching activities

List of published articles

 1. B. Feist, Selective dispersive micro solid-phase extraction using oxidized multiwalled carbon nanotubes modified with 1,10-phenanthroline for preconcentration of lead ions, Food Chemistry, 209 (2016) 37-42
  IF = 3.391
 2. R. Sitko, P. Janik, B. Feist, E. Talik, A. Gagor, Suspended aminosilanized graphene oxide nanosheets for selective preconcentration of lead ions and ultrasensitive determination by electrothermal atomic absorption spectrometry, ACS Applied Materials and Interfaces, 6 (2014) 20144-20153
  IF = 5.900
 3. R. Sitko, B. Zawisza, E. Talik, P. Janik, G. Osoba, B. Feist, E. Malicka, Spherical silica particles decorated with graphene oxide nanosheets as a new sorbent in inorganic trace analysis, Analytica Chimica Acta, 834 (2014) 22-29
  IF = 4.387
 4. B. Feist, R. Sitko, Preconcentration of trace lead via formation of the bis(2,2-bipyridyl) complex and its adsorption on oxidized multiwalled carbon nanotubes, Microchimica Acta, 181 (2014) 1035-1040
  IF = 3.434
 5. B. Feist, B. Mikula, Preconcentration of heavy metals on activated carbon and their determination in fruits by inductively coupled plasma optical emission spectrometry, Food Chemistry, 147 (2014) 302-306
  IF = 3.334
 6. B. Feist, B. Mikula, Preconcentration of some metal ions with lanthanum-8-hydroxyquinoline co-precipitation system, Food Chemistry, 147 (2014) 225-229
  IF = 3.334
 7. R. Sitko, E. Turek, B. Zawisza, E. Malicka, E. Talik, J. Heimann, A. Gagor, B. Feist, R. Wrzalik, Adsorption of divalent metal ions from aqueous solutions using graphene oxide, Dalton Transactions, 42 (2013) 5682 - 5689
  IF = 3.838
 8. R. Sitko, B. Gliwinska, B. Zawisza, B. Feist, Ultrasound-assisted solid-phase extraction using multiwalled carbon nanotubes for determination of cadmium by flame atomic absorption spectrometry, Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 28 (2013) 405-410
  IF = 3.220
 9. K. Pytlakowska, B. Feist, Spectrophotometric determination of molybdenum in the presence of tungsten by using of gallein and benzyldodecyldimethylammonium bromide, Journal of Analytical Chemistry, 68 (2013) 39-44
  IF = 0.747
 10. M. Zaciera, J. Kurek, L. Dzwonek, B. Feist, A. J?drzejczak, Seasonal variability of PAHs and nitro-PAHs concentrations in total suspended particulate matter in ambient air of cities of silesian voivodeship, Environment Protection Engineering, 38 (2012) 45-50
  IF = 0.520
 11. B. Feist, B. Mikula, K. Pytlakowska, B. Puzio, R. Sitko, Preconcentration via ion associated complexes combined with inductively coupled plasma optical emission spectrometry for determination of heavy metals, Talanta 88 (2012) 391-395
  IF = 3.722
 12. B. Zawisza, K. Pytlakowska, B. Feist, M. Polowniak, A. Kita, R. Sitko, Determination of rare earth elements by spectroscopic techniques: A review, Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 26 (2011) 2373-2390
  IF = 4.372
 13. R. Sitko, K. Kocot, B. Zawisza, B. Feist, K. Pytlakowska, Liquid-phase microextraction as an attractive tool for multielement trace analysis in combination with X-ray fluorescence spectrometry: an example of simultaneous determination of Fe, Co, Zn, Ga, Se and Pb in water samples, Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 26 (2011) 1979-1985
  IF = 4.372
 14. K. Pytlakowska, B. Feist, The use of Chromazurol S in the presence of a mixture of cationic and non-ionic surfactants for the spectrophotometric determination of iron in cereals, Journal of Analytical Chemistry, 66 (2011) 139-144
  IF=0.604
 15. M. Zaciera, J. Kurek, L. Dzwonek, B. Feist, A. Jedzrzejczak, Sezonowa zmiennosc stezen wielopierscieniowych weglowodorow aromatycznych i ich nitrowych pochodnych w pyle zawieszonym w powietrzu atmosferycznym w miastach wojewodztwa slaskiego, Wspolczesne osiagniecia w ochronie powietrza atmosferycznego, Wydzial Inzynierii Srodowiska Politechniki Wroclawskiej, 893 (2010) 401-405
 16. B. Mikula, B. Puzio, B. Feist, Application of 1,10-phenanthroline for preconcentration of selected heavy metals on silica gel, Microchimica Acta, 166 (2009) 337-341
  IF=2.648
 17. B. Puzio, B. Mikula, B. Feist, Preconcentration of Cd(II), Pb(II), Ni(II) and Cu(II) by solid chase extraction method using 1,10-phenanthroline, Journal of Analytical Chemistry, 64(8) (2009) 786-790
  IF=0.604
 18. B. Puzio, B. Feist, B. Mikula, Oznaczanie Cd, Co i Cu technika ICP-OES w owocach po zageszczeniu metoda SPE, LAB, 6 (2008) 9-11.
 19. B. Feist, B. Mikula, K. Pytlakowska, B. Puzio, F. Buhl, Determination of heavy metals by ICP-OES and F-AAS after preconcentration with 2,2'-bipyridyl and erythrosine, Journal of Hazardous Materials, 152 (2008) 1122-1129
  IF=2.975
 20. B. Puzio, B. Mikula, B. Feist, 1,10-Phenanthroline as a complexing agent for determination of Cd(II) and Cu(II) by ICP-OES after preconcentration using CN group, Microchimica Acta, 160 (2008) 197-201
  IF=1.910
 21. B. Puzio, B. Feist, G. Ploszaj, Application of a precipitation method for initial separation of the matrix before Cd and Co concentration using SPE method in plant material, Aktualne problemy chemii analitycznej, II seminarium naukowe, red. J. Sliwiok, Gornoslaskie Towarzystwo Przyjaciol Nauk, Katowice, 98-100 (2008)
 22. B. Feist, B. Puzio, I. Marek, Application of Sr(OH)2 for preconcentration of microelements, Aktualne problemy chemii analitycznej, II seminarium naukowe, red. J. Sliwiok, Gornoslaskie Towarzystwo Przyjaciol Nauk, Katowice, 101-103 (2008)
 23. K. Pytlakowska, W. Winkler, B. Feist, Application of gallein in the presence of benzyldimethyldodecylammonium bromide for spectrophotometric determination of molybdenum in steel, Chem. Anal. (Warsaw), 52 (2007) 801-810
  IF=0.56
 24. K. Pytlakowska, B. Feist, W. Winkler, Alternative spectrophotometric method for determination of molybdenum in soil and soil extracts, Chem. Anal. (Warsaw), 52(5), (2007) 847-856
  IF=0.56
 25. B. Puzio, B. Feist, B. Mikula, Preconcentration of Cd(II), Co(II) and Cu(II) by SPE metod using octyl group columns, Annals of the Polish Chemical Society, (2007) 463
 26. B. Mikula, B. Feist, B. Puzio, Application of La-2,2`- bipirydyl-bengal rose forpreconcentration and determination of microelements in water, Annals of the Polish Chemical Society, (2007) 366
 27. F. Buhl, B. Feist, B. Mikula, Preconcentration enrichment of a sample using non-chelating acidic xanthene dyes, Annals of the Polish Chemical Society, 338 (2004)
 28. F. Buhl, B. Feist, B. Mikula, Application of iodeosin in trace analysis, Annals of the Polish Chemical Society, 338 (2004)
 29. B. Mikula, B. Feist, Application of oxine in method of microelements enhancement and their determination by means of the ICP-AES method, Annals of the Polish Chemical Society, 338 (2004)

Articles submitted, accepted or in press

 1. B. Feist, R. Sitko, Determination of Pb(II), Cd(II), Zn(II), Mn(II) and Fe(III) in rice samples after enrichment with batophenenthroline complex and its sorption on carbon nanotubes, Submitted

List of oral presentations

 1. B. Feist, Metody wzbogacania probek – ekstrakcja do fazy stalej, IV Szkola Optycznej Spektrometrii Emisyjnej, Ustron-Zawodzie, 7-9.10.2015
 2. B. Feist, R. Sitko, Sorpcja kationowych kompleksow jonow metali z pochodnymi 1,10-fenantroliny na weglu aktywnym, nanorurkach weglowych oraz tlenku grafenu, IX Polska Konferencja Chemii Analitycznej, Poznan, 6-10.07.2015
 3. R. Sitko, B. Zawisza, P. Janik, K. Kocot, E. Margui, I. Queralt, E. Talik, B. Feist, E.Malicka, B. Walczak, Graphene-based adsorbents in trace and ultratrace inorganic analysis, IUPAC 2015 45th World Chemistry Congress, Busan, South Korea, 9-14.08.2015
 4. B. Feist, R. Sitko, Zastosowanie kationowych kompleksow 1,10-fenantroliny i jej pochodnych w zatezaniu metali ciezkich na nanorurkach weglowych, XXIII Poznanskie Konwersatorium Analityczne: Nowoczesne Metody Przygotowania Probek i Oznaczania Sladowych Ilosci Pierwiastkow, Poznan, 8-9.05.2014
 5. B. Zawisza, K. Kocot, B. Feist, R. Sitko, Determination of trace elements in water by X-ray fluorescence spectrometry, XXXIII Konferencja Analityki Hutniczej, Zakopane 11-14.04.2011
 6. B. Feist, F. Buhl, B. Mikula, Wzbogacanie skladnikow probki z zastosowaniem jonowych asocjatow z udzialem amin heterocyklicznych, The 7th Polish Conference on Analytical Chemistry, 3-7 July 2005, Torun, Poland
 7. B. Feist, F. Buhl, Zastosowanie jonowych asocjatow z udzialem amin heterocyklicznych i ksantenowych barwnikow kwasowych do grupowego zatezania wybranych metali ciezkich, III Polsko - Slowacko - Czeska konferencja analityki hutniczej, 11-15 April 2005, Ustron - Zawodzie, Poland
 8. B. Feist, F. Buhl, Zastosowanie polaczen M - czynnik chelatujacy - barwnik kwasowy do grupowego wydzielania i zageszczania metali ciezkich, Spring Conversatorium, Institute of Chemistry, The University of Silesia, May 2002, Katowice, Poland

List of posters

 1. B. Feist, Sorpcja kationowego kompleksu kadmu z 1,10-fenantrolina i 2,2’-bipirydylem na weglu aktywnym oraz tlenku grafenu, X Seminarium Naukowe Aktualne Problemy Chemii Analitycznej, Katowice, 13.05.2016
 2. B. Feist, Sorpcja kationowego kompleksu ołowiu z 1,10-fenentrolina na nosnikach weglowych, XXV Poznanskie Konwersatorium Analityczne: Nowoczesne Metody Przygotowania Probek i Oznaczania Sladowych Ilosci Pierwiastkow, Poznan, 7-8.04.2016
 3. B. Feist, A. Jaworska, J. Kuczera, Zatezanie jonow metali na utlenionym weglu aktywnym z udzialem 1,10-fenantroliny oraz 2,2-bipirydylu, IX Seminarium Naukowe Aktualne Problemy Chemii Analitycznej, Katowice, 15.05.2015
 4. B. Feist, P. Cich, R.Sitko, Zatezanie wybranych jonow metali na utlenionym węglu aktywnym oraz tlenku grafenu z zastosowaniem batokuproiny, IX Seminarium Naukowe Aktualne Problemy Chemii Analitycznej, Katowice, 15.05.2015
 5. B. Feist, J. Podgorska, Zastosowanie utlenionego wegla aktywnego oraz tlenku grafenu w zatezaniu jonow metali przy uzyciu batofenantroliny jako odczynnika chelatujacego, IX Seminarium Naukowe Aktualne Problemy Chemii Analitycznej, Katowice, 15.05.2015
 6. B. Feist, E. Mrozek, Zastosowanie utlenionego wegla aktywnego oraz tlenku grafenu z udzialem neokuproiny jako sorbentow do wzbogacania sladowych ilosci metali, IX Seminarium Naukowe Aktualne Problemy Chemii Analitycznej, Katowice, 15.05.2015
 7. M. Szala, R. Jedrszczyk, K. Czyz, B. Feist, J. E. Nycz, Sorpcja jonow metali ciezkich za pomoca tkanin poliestrowych wybarwionych zwiazkami azohydroksychinolinowymi, IX Seminarium Naukowe Aktualne Problemy Chemii Analitycznej, Katowice, 15.05.2015
 8. B. Feist, M. Gaska, Sorpcja wybranych jonow metali na tlenku grafenu z zastosowaniem zwiazkow kompleksujacych: 1,10-fenantroliny oraz 2,2'-bipirydylu, VIII Seminarium Naukowe Aktualne Problemy Chemii Analitycznej, Katowice, 16.05.2014
 9. B. Feist, R. Sitko, Preconcentration of trace metal ions via formation of cationic chelate complex with derivative of 1,10-phenanthroline and adsorption on oxidized multiwalled carbon nanotubes, Ist EuCheMS Congress on Green and Sustainable Chemistry, Budapest, Hungary, 13-15.10.2013
 10. B. Feist, K. Sordyl, Zatezanie jonow metali na nanorurkach weglowych z udzialem neokuproiny jako czynnika kompleksujacego, VII Seminarium Naukowe: Aktualne Problemy w Chemii Analitycznej, Katowice 17.05.2013
 11. B. Feist, A. Koziel, Zatezanie wybranych jonow metali ciezkich na nanorurkach weglowych z zastosowaniem batofenantroliny, VII Seminarium Naukowe: Aktualne Problemy w Chemii Analitycznej, Katowice 17.05.2013
 12. K. Kocot, B. Zawisza, B. Feist, R. Sitko, Determination of heavy metal ions by EDXRF spectrometry using dried-spot technique and dispersive liquid-liquid microextraction with APDC and DDTC as chelating agents, European Conference on X-Ray Spectrometry, Vienna, Austria, IAEA Conference Center, 18-22.06.2012
 13. B. Feist, A. Mercik, Adsorpcja metali na wielosciennych nanorurkach weglowych z zastosowaniem czynnika kompleksujacego, VI Seminarium Naukowe: Aktualne Problemy w Chemii Analitycznej, Katowice 18.05.2012
 14. B. Gliwinska, K. Kocot, B. Feist, R. Sitko, Zageszczanie jonow miedzi i kadmu z wykorzystaniem wielosciennych nanorurek weglowych technika absorpcyjnej spektrometrii atomowej, VI Seminarium Naukowe: Aktualne Problemy w Chemii Analitycznej, Katowice 18.05.2012
 15. B. Feist, A. Rzepka, Adsorpcja pierwiastkow sladowych na weglu aktywnym, V Seminarium Naukowe: Aktualne Problemy w Chemii Analitycznej, Katowice 13.05.2011
 16. R. Skorek, B. Zawisza, B. Feist, K. Kocot, R. Sitko, Zastosowanie nanorurek weglowych w technice rentgenowskiej spektrometrii fluorescencyjnej do oznaczania pierwiastkow sladowych, XX Poznanskie Konwersatorium Analityczne - Nowoczesne Metody Przygotowania Probek i Oznaczania Sladowych Ilosci Pierwiastkow, Poznan 28-29.04.2011
 17. A. Tomala, B. Zawisza, B. Feist, K. Kocot, R. Sitko, Oznaczanie pierwiastkow sladowych w probkach cieklych technika rentgenowskiej spektrometrii fluorescencyjnej z dyspersja energii, XX Poznanskie Konwersatorium Analityczne - Nowoczesne Metody Przygotowania Probek i Oznaczania Sladowych Ilosci Pierwiastkow, Poznan 28-29.04.2011
 18. B. Feist, A. Rzepka, B. Zawisza, Oznaczanie wybranych metali technika EDXRF oraz ICP-OES po adsorpcji na weglu aktywnym, XX Poznanskie Konwersatorium Analityczne - Nowoczesne Metody Przygotowania Probek i Oznaczania Sladowych Ilosci Pierwiastkow, Poznan 28-29.04.2011
 19. B. Mikula, B. Feist, Posrednie oznaczanie kwasu L-askorbinowego technika FAAS, XX Poznanskie Konwersatorium Analityczne - Nowoczesne Metody Przygotowania Probek i Oznaczania Sladowych Ilosci Pierwiastkow, Poznan 28-29.04.2011
 20. B. Puzio, B. Feist, F. Buhl, Oznaczanie metali ciezkich w roslinach I glebach pochodzacych z terenow uprzemyslowionych i rolniczych, The 8th Polish Conference on Analytical Chemistry - Analytics for Community of 21st Century, July 2010, Cracow, Poland
 21. M. Korzonek, B. Feist, Wlasciwosci sorpcyjne wegla aktywnego, IV Conference on "Actual problems in analytical chemistry", Institute of Chemistry, May 2010, Katowice, Poland
 22. A. Wyszynska, B. Feist, Oznaczanie cynku, miedzi, niklu i kadmu w herbatach technika F-AAS, IV Conference on "Actual problems in analytical chemistry", Institute of Chemistry, May 2010, Katowice, Poland
 23. B. Feist, B. Abrantowicz, Effect of foreign ions on the preconcentration heavy metals with application heterocyclic bases and acidic dye, III Conference on "Actual problems in analytical chemistry", Institute of Chemistry, May 2009, Katowice, Poland
 24. J. Poledniok, B. Feist, Spektrofotometryczne oznaczanie galu w glebach poludniowej Polski, LI PTChem i SITPChem Meeting, 7-11 September 2008, Opole, Poland
 25. M. Polowniak, A. Kita, R. Skorek, B. Feist, Oznaczanie wybranych metali w wodzie i osadach dennych, LI PTChem i SITPChem Meeting, 7-11 September 2008, Opole, Poland
 26. B. Puzio, B. Feist, B. Mikula, Oznaczanie Cd, Co i Cu technika ICP-OES w owocach po zageszczeniu metoda SPE, LI PTChem i SITPChem Meeting, 7-11 September 2008, Opole, Poland
 27. B. Feist, B. Puzio, B. Mikula, Zastosowanie wegla aktywnego do zageszczania metali ciezkich w probkach srodowiskowych, LI PTChem i SITPChem Meeting, 7-11 September 2008, Opole, Poland
 28. B. Puzio, B. Feist, G. Ploszaj, Zastosowanie metody straceniowej do wstepnego wydzielania matrycy przed zgeszczeniem Cd i Co metoda SPE w materiale roslinnym, II Conference on "Actual problems in analytical chemistry", Institute of Chemistry, May 2008, Katowice, Poland
 29. B. Feist, B. Puzio, I. Marek, Zastosowanie oksynianu strontu do zageszczania wybranych metali ciezkich, II Conference on "Actual problems in analytical chemistry", Institute of Chemistry, May 2008, Katowice, Poland
 30. B. Puzio, B. Feist, A. Gil, Oznaczanie wybranych metali technika ICP-OES w materiale srodowiskowym, Spring Conversatorium organized by Commission of Analytical Reagents and Reactions of KChA and PAN, and Department of Analytical Chemistry, Institute of Chemistry, The University of Silesia, (24 May 2007) Katowice, Poland
 31. B. Feist, B. Puzio, D. Dragan, Zastosowanie wegla aktywnego do oznaczania metali ciezkich w probkach srodowiskowych, Spring Conversatorium organized by Commission of Analytical Reagents and Reactions of KChA and PAN, and Department of Analytical Chemistry, Institute of Chemistry, The University of Silesia, (24 May 2007) Katowice, Poland
 32. B. Puzio, B. Feist, B. Mikula, Zageszczanie Cd, Co i Cu metoda SPE z zastosowaniem kolumn z grupa ortylowa, XLIX PTChem i SITPChem Meeting, 18-22 September 2006, Gdansk, Poland
 33. B. Mikula, B. Feist, B. Puzio, Zastosowanie ukladu 2,2'-bipirydyl-roz bengalski do zatezania i oznaczania mikroskladnikow w wodzie, XLIX PTChem i SITPChem Meeting, 18-22 September 2006, Gdansk, Poland
 34. F. Buhl, B. Feist, B. Mikula, Oznaczanie zawartosci metali ciezkich w lisciach kapusty po wzbogaceniu skladnikow probki metoda straceniowa, The 7th Polish Conference on Analytical Chemistry Analytics in the History of Civilization, 3-7 July 2005, Torun, Poland
 35. B. Mikula, B. Feist, T. Luczak, Zastosowanie jonowych asocjatow do zatezania i oznaczania wybranych metali ciezkich w materiale roslinnym, Spring Conversatorium organized by Commission of Analytical Reagents and Reactions of KChA and PAN, and Department of Analytical Chemistry, Institute of Chemistry, The University of Silesia, May 2005, Katowice, Poland
 36. B. Mikula, B. Feist, Zastosowanie oksyny w metodach wzbogacania mikroelementow i ich oznaczania technika ICP-AES, XLVII PTChem i SITPChem Meeting, 12-17 September 2004, Wroclaw, Poland
 37. F. Buhl, B. Feist, B. Mikula, Zastosowanie jodeozyny w analizie sladowej, XLVII PTChem i SITPChem Meeting 12-17 September 2004, Wroclaw, Poland
 38. F. Buhl, B. Feist, B. Mikula, Wzbogacanie skladnikow probki z zastosowaniem niechelatujacych ksantenowych barwnikow kwasowych, XLVII PTChem i SITPChem Meeting 12-17 September 2004, Wroclaw, Poland
 39. F. Buhl, B. Feist, B. Mikula, Walidacja metod zageszczania wybranych metali ciezkich z zastosowaniem ukladu La - zasada heterocykliczna - barwnik ksantenowy, XIII Analytical Seminar in Poznan - Modern Methods of Sample Preparation and Determination of Trace Element, 6-7 May 2004, Poznan, Poland
 40. F. Buhl, B. Feist, B. Mikula, Wplyw matrycy nieorganicznej na zageszczanie wybranych metali ciezkich z zastosowaniem 1,10-fenantroliny i erytrozyny, XII Analytical Seminar in Poznan - Modern Methods of Sample Preparation and Determination of Trace Element, April 2003, Poznan, Poland
 41. B. Mikula, B. Feist, J. Siewior, F. Buhl, Zastosowanie erytrozyny i amin heterocyklicznych do wydzielania i zageszczania wybranych metali ciezkich, Spring Conversatorium organized by Commission of Analytical Reagents and Reactions of KChA and PAN, and Department of Analytical Chemistry, Institute of Chemistry, The University of Silesia, May 2002, Katowice, Poland
 42. B. Mikula, B. Feist, F. Buhl, Zastosowanie ksantenowych barwnikow do wydzielania i zageszczania metali ciezkich, XI Analytical Seminar in Poznan - Modern Methods of Sample Preparation and Determination of Trace Element, 4-5 April 2002, Poznan, Poland
 43. B. Mikula, B. Feist, F. Buhl, Wykorzystanie jonowych asocjatow typu M - zasada organiczna - barwnik ksantenowy do grupowego zageszczania wybranych metali ciezkich, XLIV PTChem i SITPChem Meeting 9-13 September 2001, Katowice, Poland
 44. B.Mikula, B.Feist, Optymalizacja metod roztwarzania wegla aktywnego i zastosowanie w analizie sladow metali technika ICP-AES, The 6th Polish Conference on Analytical Chemistry - Analytical Chemistry on the Verge of the Third Millennium, 9-14 July 2000, Gliwice, Poland
 45. B.Mikula, B.Feist, F.Buhl, Oznaczanie wybranych metali ciezkich w ziemniakach metoda ICP-AES, VIII Analytical Seminar in Poznan - Modern Methods of Sample Preparation and Determination of Trace Element, April 1999, Poznan, Poland
 46. B. Mikula, B. Feist, F. Buhl, Zastosowanie La(Ox)3 do zageszczania wybranych metali ciezkich, Autumn Conversatorium organized by Commission of Analytical Reagents and Reactions of KChA and PAN and Department of Analytical Chemistry, Institute of Chemistry, The University of Silesia, 1999, Katowice, Poland
Valid CSS! Valid HTML 4.01!