Robert Skorek

Research page of Dr. Robert Skorek 

 

Curriculum vitae

 

Main scientific interests

 

Scientific activities

 

List of published articles

 1. R. Skorek, B. Zawisza, E. Margui, I. Queralt, R. Sitko, Dispersive micro solid-phase extraction using multiwalled carbon nanotubes for simultaneous determination of trace metal ions by energy-dispersive X-ray fluorescence spectrometry, Applied Spectroscopy, 67 (2013) 204-209
  IF = 1.729;
 2. E. Margui, B. Zawisza, R. Skorek, T. Theato, I. Queralt, M. Hidalgo, R. Sitko, Analytical possibilities of different X-ray fluorescence systems for determination of trace elements in aqueous samples pre-concentrated with carbon nanotubes, Spectrochimica Acta Part B, 88 (2013) 192–197
  IF = 3,141;
 3. R. Skorek, E. Turek, B. Zawisza, E. Margui, I. Queralt, M. Stempin, P. Kucharski, R. Sitko, Determination of selenium by X-ray fluorescence spectrometry using dispersive solid-phase microextraction with multiwalled carbon nanotubes as solid sorbent, Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 27 (2012) 1688-1693
  IF = 3.220;
 4. B. Zawisza, R. Skorek, G. Stankiewicz, R. Sitko, Carbon nanotubes as a solid sorbent for the preconcentration of Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn and Pb prior to wavelength-dispersive X-ray fluorescence spectrometry, Talanta, 99 (2012) 918-923
  IF = 3.794;
 5. R. Skorek, M. Jablonska, M. Polowniak, A. Kita, P. Janoska, F. Buhl, Application of ICP-MS and various computational methods for drinking water quality assessment from the Silesian District (Southern Poland), Central European Journal of Chemistry, 10 (2012) 71-84
  IF = 0.991;
 6. I. Stanimirova, M. Polowniak, R. Skorek, A. Kita, E. John, F. Buhl, B. Walczak, Chemometric analysis of the water purification process data, Talanta, 74 (2007) 153-162,
  IF = 3.374;
 7. M. Frydrych, R. Skorek, A. Kita, Zastosowanie techniki ICP-OES do oznaczania pierwiastkow w grzybach jadalnych na przykladzie twardzioszka przydroznego, Aktualne problemy chemii analitycznej red. Sliwiok J, Gornoslaskie Towarzystwo Przyjaciol Nauk, Katowice (2008) 74-76;
 8. A. Kita, M. Polowniak, R. Skorek, Zastosowanie techniki ICP-OES w analizie wody pitnej, Laboratorium - Przeglad Ogolnopolski, 4 (2006) 37-41;
 9. R. Skorek, M. Polowniak, A. Kita, F. Buhl, Woda przeznaczona do spozycia w aglomeracji slaskiej - wyniki badan fizykochemicznych, Renowacja przewodow wodociagowych, B. Wiezik, Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bialej, Pszczyna (2006) 65-81;
 10. M. Polowniak, A. Kita, R. Skorek, Analiza wody pitnej w aglomeracji wojewodztwa slaskiego, Inzynieria Ekologiczna, 16 (2006) 54-55.

 

Oral presentations

 1. R. Skorek, R. Sitko, B. Zawisza, Nanorurki weglowe w zatezaniu i oznaczaniu pierwiastkow sladowych technika rentgenowskiej spektrometrii fluorescencyjnej, XXI Sympozjum MS Spektrum, Slesin 11-13 May 2015;LINK
 2. R. Sitko, K. Kocot, R. Skorek, B. Zawisza, Preconcentration of trace elements using microextraction techniques for X-ray fluorescence analysis, XXXIII Konferencja Analityki Hutniczej, Zakopane 11-14 April 2011;
 3. A. Kita, M. Polowniak, R. Skorek, Analiza wody i osadow dennych ze Zbiornika Goczalkowice, VI Polish-Slovak-Czech Conference Technology and Industry Analysis, Ustron (21-25 April 2008), Poland;
 4. M. Polowniak, A. Kita, R. Skorek, Analiza wody pitnej w aglomeracji wojewodztwa slaskiego, The IX Symposium "Trace elements in the environment": Trace elements - environmental quality criteria, Sarnowek (11-12 May 2006), Poland;
 5. R. Skorek, M. Polowniak, A. Kita, F. Buhl, Woda przeznaczona do spozycia w aglomeracji slaskiej - wyniki badan fizykochemicznych, International Scientific-Technical Conference "Renovation of water supply Pipes", Pszczyna (5-6 October 2006), Poland;
 6. A. Kita, R. Skorek, M. Polowniak, Analiza wody pitnej w aglomeracji przemyslowej wojewodztwa slaskiego, Conference on "Wiosenne Konwersatorium 2005", Katowice (2 June 2005), Poland;
 7. F. Buhl, R. Skorek, A. Kita, M. Polowniak, Zastosowanie techniki ICP-AES w kompleksowej analizie wody pitnej wojewodztwa slaskiego, X Conference "Application of AAS, ICP-AES, ICP-MS methods In environmental analysis", Cracov (28-29 November 2005), Poland.

 

Posters

 1. R. Skorek, R. Sitko, B. Zawisza, Nanorurki weglowe w zatezaniu i oznaczaniu pierwiastkow sladowych technika rentgenowskiej spektrometrii fluorescencyjnej, IX Polska Konferencja Chemii Analitycznej, Poznan (6-10 July 2015);
 2. R. Skorek, E. Turek, B. Zawisza, E. Margui, I. Queralt, M. Stempin, P. Kucharski, R. Sitko, Determination of selenium by X-ray fluorescence spectrometry using preconcentration with multiwalled carbon nanotubes as solid sorbent, European Conference on X-Ray Spectrometry, Vienna, Austria, IAEA Conference Center (18-22 June 2012);
 3. E. Turek, R. Skorek, B. Zawisza, M. Stempin, P. Kucharski, R. Sitko, Oznaczanie zawartości selenu w wybranych probkach z wykorzystaniem modyfikowanych nanorurek weglowych, XXI Poznanskie Konwersatorium Analityczne - Nowoczesne Metody Przygotowania Probek i Oznaczania Śladowych Ilości Pierwiastkow, Poznan (12-13 April 2012), Poland;
 4. R. Sitko, K. Kocot, R. Skorek, B. Zawisza, Preconcentration of trace elements using microextraction techniques for X-ray fluorescence analysis, XXXIII Konferencja Analityki Hutniczej, Zakopane 11-14.04.2011,
 5. K. Kocot, R. Skorek, B. Zawisza, R. Sitko, Mikroekstrakcja do fazy stalej (SPME) i do fazy cieklej (LPME) w rentgenowskiej spektrometrii fluorescencyjnej, 54 Meeting of PTChem and SITPTChem, Lublin, 18-22.09.2011,
 6. R. Skorek, B. Zawisza, B. Feist, K. Kocot, R. Sitko, Zastosowanie nanorurek weglowych w technice rentgenowskiej spektrometrii fluorescencyjnej do oznaczania pierwiastkow sladowych, XX Poznanskie Konwersatorium Analityczne - Nowoczesne Metody Przygotowania Probek i Oznaczania Sladowych Ilosci Pierwiastkow, Poznan (28-29 April 2011), Poland;
 7. G. Fortuna, K. Pytlakowska, A. Kita, M. Polowniak, R. Skorek, Analiza herbat ziolowych technika ICP-OES, IV Conference on "Actual problems in analytical chemistry, Institute of Chemistry, Katowice (7 June 2010), Poland;
 8. A. Kita, M. Polowniak, R. Skorek, R. Sitko, A. Grabarczyk, Technika ICP-OES w oznaczaniu pierwiastkow sladowych w tkankach nowotworowych, VIII Polish Conference of Analytical Chemistry, Primary analitycal problems, Cracov (5 July 2010), Poland;
 9. A. Szczepanska, A. Kita, R. Skorek, M. Polowniak, K. Pytlakowska, Monitoring wybranych parametrow w wodzie pitnej z terenu wojewodztwa slaskiego, IV Conference on "Actual problems in analytical chemistry, Institute of Chemistry, Katowice (7 June 2010), Poland;
 10. R. Skorek, J. Kanarski, Oznaczanie zawartosci anionow w wodach wodociagowych wojewodztwa slaskiego technika chromatografii jonowej, Conference on "Ion Chromatography - a modern metod for determination anions & cations In water and wastewater", Katowice (21-22 April 2009), Poland;
 11. K. Wrona., A. Kita, R. Skorek, J. Kanarski, R. Michalski, Analiza probek wody pitnej z obszaru wojewodztwa slaskiego, III Conference on "Actual problems in analytical chemistry, Institute of Chemistry, Katowice (22 May 2009), Poland;
 12. M. Rys, R. Skorek, A. Kita, M. Polowniak, Okreslenie stopnia kumulacji pierwiastkow w grzybach Marasmius oreades pochodzacych z obszaru wojewodztwa slaskiego, III Conference on "Actual problems in analytical chemistry, Institute of Chemistry, Katowice (22 May 2009), Poland;
 13. M. Frydrych, R. Skorek, A. Kita, Zastosowanie techniki ICP-OES do oznaczania pierwiastkow w grzybach jadalnych na przykladzie twardzioszka przydroznego, II Conference on "Actual problems in analytical chemistry, Institute of Chemistry, Katowice (30 May 2009), Poland;
 14. M. Polowniak, A. Kita, R. Skorek, B. Feist, Oznaczanie wybranych metali w wodzie i osadach dennych, LI PTChem & SITPChem Conference, Opole (7-11 September 2008), Poland;
 15. M. Michalec, M. Polowniak, R. Skorek, A. Kita, Wykorzystanie techniki ICP-OES i IC przy oznaczaniu jonow zawartych w wodzie zbiornika Goczalkowice, Conference on "Wiosenne Konwersatorium 2007" Komisji Odczynnikow i Reakcji Analitycznych Komitetu Chemii Analitycznej PAN, Katowice (24 May 2007), Poland;
 16. E. Ksepko, B. Jagustyn, R. Skorek, A. Kita, Oznaczanie zawartosci metali ciezkich w probkach typu biomasa przy pomocy metody XRF z zastosowaniem techniki cienkiej warstwy, XVI Poznanskie Konwersatorium Analityczne "Nowoczesne Metody przygotowania probek i oznaczania sladowych ilosci pierwiastkow", Poznan (12-13 April 2007), Poland;
 17. T. Penkala, M. Polowniak, A. Kita, R. Skorek, Monitoring wybranych parametrow fizykochemicznych wody pitnej na roznych etapach jej uzdatniania, Conference on "Wiosenne Konwersatorium 2006", Katowice (25 April 2006), Poland;
 18. M. Polowniak, R. Skorek, A. Kita, F. Buhl, Analityka wody pitnej produkowanej przez Zaklad Uzdatniania Wody Goczalkowice, Conference to celebrate the 50th anniversary of the Department of Water Treatment Plant Goczalkowice, ZUW Goczalkowice (8 September 2006), Poland;
 19. E. Ksepko, B. Jagustyn, R. Skorek, A. Kita, Oznaczanie zawartosci metali ciezkich w probkach typu biomasa przy pomocy metody XRF z zastosowaniem techniki cienkiej warstwy, XI Conference "Application of AAS, ICP-AES, ICP-MS methods In environmental analysis", Warsaw (9-10 November 2006), Poland.

 

Other interests

 

 


          -  +
     .C.    S  NH
    ,'  `.  /   4
   C    N--C
    \   /  \\
    C---C   S      (ammonium pyrrolidinedithiocarbamate)